လက္ရွိရာသီ မန္ယူ ကစားပုံ ပ်င္းစရာေကာင္းဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚ - DVB