ေအာင္ပြဲခံႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး

ေရြးေကာက္ပဲြနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အင္အားအႀကီးဆံုးပါတီႀကီး ၂ ခုၾကားတြင္ ျပႆနာ အသီးသီးနဲ႔ သူတို႔ အေျခအေနမ်ားကို လူထုက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆိုလွ်င္ ဥကၠ႒ေနရာ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပါတီတြင္း အာဏာလုပြဲမ်ားေၾကာင့္ သူရဦးေရႊမန္း ဥကၠ႒ေနရာမွ ျပဳတ္သြား၏။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဥကၠ႒ေနရာသည္ သူ၏ မူလေနရာျဖစ္သည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ ပါတီဥကၠ႒ေနရာ ျပန္ယူကာ ဒု-ဥကၠ႒ေနရာကို ယာယီေပးလိုက္သည္။ ယခုလည္း ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက သူရဦးေရႊမန္း ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္မည့္ကိစၥနဲ႔  ပတ္သက္ၿပီး ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္လွ်င္ ပါတီဝင္တဦး ေလ်ာ့သြားျခင္းသာ ရွိေပမည္ဟု ဆိုသည္။ မိမိသေဘာထားနဲ႔ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီတြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ား တၿမိဳ႕နယ္ၿပီး တၿမိဳ႕နယ္ ႏုတ္ထြက္ေနသည္ကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္လုိက္ရပါသည္။ ယခုၾကားရသည္မွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရပ္ေက်းအဆင့္ဆင့္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေရးသားေနသည္မွာ ဒီမိုကေရစီပါတီတရပ္အတြက္ ေမတၱာထားၿပီး ေရးသားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီဝင္မ်ား ႏုတ္ထြက္ေနသည္ကုိ ဝမ္းသာ၍ ေရးသားေနျခင္း မဟုတ္သည္ကုိ ပါတီ စီအီးစီမ်ား သိေစလုိသည္။ အမိႈက္မ်ား ရွင္းသြားၿပီဟု မဆလေခတ္က ပါတီဝင္မ်ားကို ထုတ္ပယ္ကာ ပါတီတြင္း သန္႔စင္ပြဲလုပ္သည္ဟု ဗိုလ္ေနဝင္း လက္ခေမာင္းခတ္သလို ယခုလည္း ဦးဉာဏ္ဝင္း၊ ဦးဝင္းထိန္နဲ႔ ဦးဝင္းျမင့္တု႔ိ လက္ခေမာင္း မခတ္ေစလို၍ သတိေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ပါတီကို ေထာက္ခံသူ အမ်ားႀကီး ရွိေနသားပဲ။ ပါတီဝင္ သန္းနဲ႔ခ်ီ ရွိေနသားပဲဟု ဘဝင္ေလ မဟပ္ေစလို၍ ျဖစ္သည္။ ပါတီကို ေထာက္ခံသူ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ေထာက္ခံသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေစလိုသည္မွာလည္း ပါတီတုိင္း ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ကိစၥျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ပါတီဝင္မ်ား ႏုတ္ထြက္သြားသည္ကို တံျမက္စည္းျဖင့္ လွဲလိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္ဟု ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ေျပာဆိုျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေပ။ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ သတင္းကို ဆက္ရလွ်င္ ထိုသုိ႔ ႏုတ္ထြက္သြားသည္ကို ပါတီဗဟိုသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္မွာ ေကာင္းေသာလကၡဏာ မဟုတ္ေပ။ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာတြင္… “၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္စိစစ္သတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ ပါတီတြင္း မသမာေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားျဖင့္ ပါတီဝင္မ်ားကို ထုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ မေက်နပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီတြင္း အုပ္စုဖြဲ႔ ဗိုလ္က်ၿပီး အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီဝင္မ်ား ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ပါရွိေလသည္။ ထိုသုိ႔ ႏုတ္ထြက္ရျခင္းအေပၚ ဧရာဝတီတုိင္း အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးလင္းသူက ေျပာၾကားသြားခဲ့ေလသည္။ ယခု ႏုတ္ထြက္သြားေသာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဝင္မ်ားမွာ ဧရာဝတီတုိင္း တခုလံုးလိုလို ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီတိုင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္အမႈေဆာင္၊ အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာတင္မင္းထြဋ္ အပါအဝင္ ပုသိမ္ခ႐ုိင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေရၾကည္ခ႐ုိင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ က်ံဳေပ်ာ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား စသည္စသည္ျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီဝင္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ရွိေလသည္။ အာဏာရပါတီမဟုတ္ဘဲ အတုိက္အခံ ပါတီတခုတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီပါတီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ႏုတ္ထြက္သြားသည္မွာ ေကာင္းေသာအရာ မဟုတ္ေပ။ ေကာင္းသည္၊ အမိႈက္ရွင္းလိုက္သည္ဟု ယူဆေသာ ေခါင္းေဆာင္မွာ ႏုိင္ငံေရးသမား မပီသသူ၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မဟုတ္သူ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔သာ တိုင္းျပည္ေရွ႕ဆက္ရလွ်င္ အနာဂတ္မွာ မေတြးဝံ့စရာပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ျပည္သူလူထုက အန္အယ္လ္ဒီကို အလြန္ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အန္အယ္လ္ဒီမွ ဆႏၵျပသူ၊ ေစာဒကတက္သူ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်သူမ်ားအား ဥကၠ႒ အပါအဝင္ ဗဟိုေကာ္မတီက တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ေနျခင္းမွာ ပါတီရွင္သန္ေရးနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ သဟဇာတျဖစ္ေရးတို႔တြင္ ဒီမုိကေရစီ မဆန္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ပါတီအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကုိ သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးေလေလ၊ လူထု ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစေသာ ထုိသုိ႔ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမ်ား မရွိေအာင္ ပါတီဥကၠ႒က ထိန္းသိမ္းရေပမည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတို႔ ေျခဖ်ား မေထာက္ဖို႔ လို၏။ ဘဝင္ေလဟပ္ကာ မိမိတု႔ိ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရလိမ့္မည္ဟု မထင္ၾကပါနဲ႔။ အန္အယ္လ္ဒီကို လူထုပါတီအျဖစ္ လူထုက ယံုၾကည္ကိုးစားသည္မွာ အန္အယ္လ္ဒီသည္ ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွ အႏုတ္လကၡဏာျပေနေသာ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး ထိန္းသိမ္းၿပီး သေဘာထားႀကီးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လိုပါက ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုပါက ႏုတ္ထြက္သြားသူမ်ားကို ေဖ်ာင္းဖ်ဖို႔၊ ျပန္လည္စည္း႐ုံးဖို႔ ပါတီဥကၠ႒ အပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေလးေလးနက္နက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လို၏။ မိမိတို႔၏ လူထုနဲ႔ ကင္းကြာေသာ ေအာက္ေျခနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အားနည္းလြန္းမႈကို သံုးသပ္ႏုိင္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားမ်ား ျပန္လည္ရရွိႏုိင္၏။ ဧရာဝတီတုိင္းမွ လူ ၁ဝဝ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းသည္ ေထာက္ခံမဲ ၁ဝဝ ေလ်ာ့သြားျခင္းျဖစ္သည္ကို သိျမင္ႏိုင္လွ်င္ အန္အယ္လ္ဒီအဖို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းပြင့္တို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေလသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ စသည္ျဖင့္ အနာဂတ္ကာလ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က…. “ယခုလုိ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္တဲ့အထဲမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ မပါတာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ လူေျပာသူေျပာေတြ ျဖစ္ၾကတာေပ့ါ။ ဒါက သာမန္ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ၂ ဖြဲ႔စလံုးရဲ႕ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္က တူညီတယ္ဆိုတာကို ေျပာခ်င္လို႔ အခုလို ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္တာပါ။” ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့ေလသည္။ ထို႔ျပင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းပြင့္မွ ဦးကိုကိုႀကီးကလည္း… “အခု ၂ဝ၁၅ မွာေတာ့ အရင္ က်ေနာတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဒိုင္လူႀကီးအလုပ္ကို မလုပ္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလိုက္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေတာ့မယ္” ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္သည္ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္တို႔ၾကား ေကာ္နဲ႔ ျပန္ကပ္လိုက္ေသာ ညီညႊတ္ေရးသာ ျဖစ္သည္ဟု ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားက ေဝဖန္ေနၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာသည္နဲ႔ အမွ် ၈၈ နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္တို႔ၾကား ၿပိဳကြဲေနၿပီဆိုသည္ကို လူထုက ထင္ေယာင္ထင္မွား မျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းဖို႔ ႀကိဳးစားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္လည္း ၿပိဳကြဲသြားျခင္းျဖစ္၏။ ယခုလို အဓမၼ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ျခင္းမွာ ျပည္သူကို မ်က္လွည့္ျပသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အန္အယ္လ္ဒီသည္ အေစာပိုင္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခ်င္မွ ဝင္ျဖစ္မည္။ သပိတ္ေမွာက္ခ်င္ ေမွာက္မည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေရာ၊ အစိုးရကပါ ထိုၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အေလးမထားခဲ့။ အန္အယ္လ္ဒီ မပါလွ်င္ပင္ အန္အယ္လ္ဒီမဲမ်ားကို သူတို႔ သပိတ္ဝင္ အိတ္ဝင္ ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မဝင္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အန္အယ္လ္ဒီမွာ ေရရွည္ မူမေနႏိုင္ရွာ။ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မည္ဆိုသည္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပင္ အန္အယ္လ္ဒီ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တုန္းကလိုပင္ ၈၈ မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျခင္းကို သတင္းအေမွာင္ခ်ထားေလသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေနာက္ ၈၈ မွ ၂ဝ ေက်ာ္ အန္အယ္လ္ဒီမွ ဝင္ၿပိဳင္မည္ဟု သတင္းထြက္လာ၏။ ကိုျမေအးက မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ကိုကိုႀကီးက ေတာင္ဥကၠလာပ စသည္ျဖင့္ သတင္းမ်ား ထြက္လာသည္။ သူတုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ရေတာ့မည္။ လူထုကလည္း ဝမ္းသာေန၏။ ထို ၂ ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္ပါက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ  အႏိုင္ရႏိုင္မည္ဟုလည္း လူထုက သံုးသပ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဝမ္းသာမႈမွာ ေရရွည္မခံေပ။ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ေၾကညာရာတြင္ လူထုက အားကိုးေသာ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းလည္း အပယ္ခံရ၊ ၈၈ မွ ကိုၿပံဳးခ်ိဳ လြဲလွ်င္ အားလံုး အပယ္ခံရေလေတာ့သည္။ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို အျမင္ကတ္သြားၾကေတာ့၏။ ဘာေၾကာင့္ ပယ္လုိက္ရသလဲ။ မၾကာခင္ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲဲြ႔က ပညာရွင္မ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပညာရွင္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးကို နကန္းတလုံးမွ နားမလည္ၾကေပ။ ဘြဲ႔တသီႀကီးရွိသူတုိင္း သမၼတလုပ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ လူထုၾကားမွ လာသူ ျဖစ္ရေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး နားမလည္ဘဲ ေသနတ္ျပကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ယခုလည္း အန္အယ္လ္ဒီက ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆိုပါလား။ ျမန္မာျပည္အနာဂတ္ မေတြးရဲစရာပင္။ ပါေမာကၡမ်ား၊ ေဒါက္တာမ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ကာ ကမာၻတြင္ မေျပာႏွင့္ အာရွတြင္ပင္ စီးပြားေရး ထိပ္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါက လက္ျဖတ္၍ လည္ျဖတ္၍ ေလာင္းေၾကးထပ္ရဲပါသည္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲနီး၍ ၈၈ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ ျပန္ၿပီး လက္ဝါး႐ုိက္လာျပန္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ႐ုိးသားဖို႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔၊ အမွန္တကယ္ ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။ ထက္ျမက္

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up