အာဖရိက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုုိးတက္ေရး ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ကူညီမည္ဟု အိႏၵိယ ေျပာ | DVB