ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ စတင္ေပး (႐ုပ္သံ)

စစ္ကိုင္းတိုင္း ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုေတြမွာ လုံၿခံဳေရးတာဝန္က် ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ရပ္ေဝးတာဝန္က် ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ႀကိဳတင္မဲ စတင္ေပးေနပါတယ္။ ႐ုပ္သံ - ေဌးလိႈင္ (ယင္းမာပင္)

More News
Up