ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္ေရးမိန္႔ခြန္း (႐ုပ္သံ) | DVB