ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိမရွိ လူထုအျမင္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကဳိတင္မဲဆႏၵေတြေပးေနခ်ိန္မွာ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈ၊ မဲစာရင္းမပါမႈ၊ မဲစာရင္းမွာပါေပမယ့္ မဲလက္မွတ္ေတြ အျပည့္အစံုမရရွိမႈ၊ မဲလက္မွတ္ရရွိေပမယ့္ မဲရံုးမႉးလက္မွတ္ေတြ ပါမလာမႈ၊ မဲလက္မွတ္ေတြ ႏိုင္ငံမွားေရာက္သြားမႈစတဲ့ ျပႆ နာေတြၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္ခံေနရပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိမရွိ ဆႏၵသေဘာထားအျမင္ေတြကို ေရးသားထားခဲ့ႏုိင္သလို ဒီဗြီဘီ ၀က္ဆုိက္မွာလည္း မဲဆႏၵေပးႏုိင္ပါတယ္။ [yop_poll id="47"]

More News
Up