ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး (ဓာတ္ပုံ)

ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီက ေနေျပည္ေတာ္မွာ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ေဖ်ာ္ေျဖေရးယွဥ္တန္းေတြနဲ႔  လွည့္လည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့ၾကပါတယ္။  

More News
Up