ဒီေကဘီေအ ခြဲထြက္အဖြဲ႔ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ | DVB