ပလတ္စတစ္ ဘူးမ်ားျဖင့္ ေဆာက္ထားသည့္ ေက်ာင္း (႐ုပ္သံ)

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပန္လည္သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ ဘူးေတြနဲ႔ ေက်ာင္းေတြ တည္ေဆာက္ေနတယ္လို႔ စီစီတီဗြီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ခုလို ျပန္လည္သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ စြန္႔ပစ္ ပလတ္စတစ္ ဘူးေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ေက်ာင္းတည္ေဆာက္တာဟာ တည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္႐ုံသာမကဘဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရာလည္း ေရာက္တယ္လို႔ အဲဒီေက်ာင္းေတြ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ Bottle 2 Build အဖြဲ႔မွ ကိသ္ပီတိက ေျပာပါတယ္။ ကေလးေတြ အမ်ားစုဟာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳေရး ျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး ပလတ္စတစ္ ဘူးေတြကို စုေဆာင္းကာ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

More News
Up