မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈကုိ တားျမစ္သည့္ ဦးဇခုန္တိန္ယိန္းကို အေရးယူေပးရန္ ပါတီမ်ားတုိင္ၾကား

ဦးဇခုန္တိန္ယိန္း
ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္ေျမအတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မဲဆြယ္စည္းရံုး ေရးမလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ခဲ့တဲ့ ဦးဇခုန္တိန္ယိန္းကို အေရးယူေပးဖို႔ အဲဒီေဒသမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ့္ပါတီေတြက ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကား လိုက္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္ ေဒသတ၀ိုက္က  ဦးဇခုန္တိန္ယိန္းထိန္း အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နယ္ေျမေတြမွာ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ပါတီေတြကုိ တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးဇခုန္တိန္ယိန္းေနနဲ႔ အဲဒီေဒသဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနဆဲကာလျဖစ္လုိ႔ အာဏာေတြကုိ လႊဲေျပာင္းေပးလုိ႔မရတဲ့အေၾကာင္း ပိတ္ပင္တာလုိ႔ လက္မွတ္ထုိး စာထုတ္ထားတာလုိ႔ တားျမစ္ခံရတဲ့ ခ်ီေဖြ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ က အန္အယ္ဒီ ကုိယ္စားေလာင္း ဦးေခါေဘာ့မ္က ေျပာပါတယ္။ “တားျမစ္တယ္ဆုိတာ သူကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ထုိးၿပီး ေပးလုိက္တဲ့စာရွိပါတယ္။ အဲဒီစာထဲမွာ ေရးထားတာကေတာ့ အဲဒီေဒသဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဆဲကာလျဖစ္ေနလုိ႔ အာဏာေတြကုိ လႊဲေျပာင္းေပးဖုိ႔ အဆင္သင့္မရွိေသးတဲ့အေၾကာင္း၊ အျခား ဘယ္ပါတီပဲလာလာ သူတုိ႔မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင္ကုိ ပိတ္ပင္တယ္တဲ့။ အန္အယ္လ္ဒီလည္း ဒီကုိမလာဖုိ႔ေပါ့ အဲလုိ ေရးထားပါတယ္။ ” ဒီလုိအလားတူပဲ  လီဆူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီနဲ႔ ေလာ္ေ၀ၚအမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ကုိယ္စားေလာင္းေတြလည္း တားျမစ္ထားပါတယ္။ တားျမစ္ခံရတဲ့ ေလာ္ေ၀ၚအမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ခ်ီေဖြျပည္သူ႔လြတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဒါင္တုိင္းကလည္း သူ႔ကုိ တားျမစ္မွဳနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “သူတုိ႔က ဘယ္လုိေျပာရမလဲဆုိေတာ့ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီနဲ႔ပဲ ႏုိင္ငံေရးေရွ႕ဆက္ ခရီးဆက္မွာေပါ့ က်န္တဲ့ပါတီေတြနဲ႔ သူတုိ႔ လက္မတြဲခ်င္ေသးဘူးလုိ႔ ဦးဇခုန္တိန္ယိမ္းကအဲလုိေျပာတာ။ အစုိးရကလည္းပဲ သူကၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဆဲမွ ကတိက၀တ္ျပဳထားတာတဲ့။ ဒီႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတြ အေနနဲ႔ သူ႔ေဒသမွာ ကတိက၀တ္ျပဳထားတဲ့အပုိင္းမရွိဘူးေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအျခားပါတီကုိ သူတုိ႔ေဒသကေန လက္မခံဖုိ႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆုိတဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာ တားျမစ္စာ ေရးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို တားျမစ္ခဲ့တာပါပဲ။” ဒီလုိတားျဖစ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အန္အယ္ဒီပါတီေရာ၊ ေလာ္ေ၀ၚအမ်ဳိးသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကပါ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆီ အေရးယူေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ “ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ စာတင္ထားပါတယ္။ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းအဖြဲ႔က ေပးလုိက္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ တားျမစ္စာနဲ႔ပူးတြဲၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း ၁၃ ပုဒ္မ ၅၇ နဲ႔ညွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့မွ အဲဒါကုိ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔  စာတင္ထားပါတယ္။ စာတင္ထားတဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ အားလုံး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ လက္မွတ္ထုိးၿပီးတင္ထားပါတယ္။ ” လိုိ႔ အန္အယ္ဒီပါတီရဲ့ ခ်ီေဖြ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ က ကုိယ္စားေလာင္း ဦးေခါေဘာ့မ္က ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၄ ရက္ေန႔က တုိင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း မနက္ျဖန္ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိမ္းကုိ ဖိတ္ေခၚထားတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ပန္ဝါၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ ၁ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခုန္တိန္ယိန္းဟာ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ သလို လာမယ့္ေရြး ေကာက္ပဲြမွာလည္း ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ႔ေလာ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ စတဲ႔ၿမိဳ႕နယ္သံုးခု အတြက္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ ၅ မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ရွိပါတယ္။

More News
Up