ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိတြင္ က်င္းပသည့္ ေခြးေရလႊာေလွ်ာစီးၿပိဳင္ပြဲ (႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိမွာ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေခြးေရလႊာေလွ်ာစီးၿပိဳင္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆင့္ ၄ ဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီး ေရလႊာေလွ်ာစီးရာမွာ ပံုစံေျပာင္းႏိုင္စြမ္း၊ စီးႏုိင္တဲ့ အကြာအေ၀းနဲ႔ ေရလႊာေလွ်ာစီးျပားေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆုိတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အမွတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up