ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံု

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမကေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ ပါတီ၀င္ေတြ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ ပြဲကို ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အေထြေထြအတြင္ေရးမႈး ဦးတင္ႏုိင္သိန္းက " ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈကို အဆင့္သံုးဆင့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပည္သူေတြ လုိလားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ျပည္သူ႔ဆႏၵအတုိင္း ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလို အဲဒီအခ်ိန္ကတညး္က သံုးသပ္ခဲ့လို႔ အဲလိုျပင္္ဆင္ၿပီးေတာ့မွ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္"လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ေနၿဖိဳး၀င္း  

More News
Up