ဟန္ဂ်င္းအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ကစၿပီး စက္ရံုအတြင္း အလုပ္ရပ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ၁ ဟန္ဂ်င္းအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုက အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ ့ညိႇႏိႈင္းမႈအဆင္မေျပတာေၾကာင့္ စက္ရံုအျပင္ဘက္မွာ စက္တင္ဘာ၂၆ ရက္ေန ့ကစၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ အလုပ္သမားေတြရဲ့ ယခင္ခံစားခြင့္ေတြကို ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းေပးဖို႔အတြက္ ဒီေန ့ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန ့အထိ ဆက္လက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၿပီး အင္အား ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပံု -အာကာ  

More News
Up