ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ တုံ႔ျပန္ရန္ ေအဒီဘီက ႏွစ္စဥ္သံုးေငြ ႏွစ္ဆတိုးမည္

အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတာေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာေတြကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀၀ သုံးေနရာကေန ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္ခင္ သန္း ၆၀၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္သြားမယ္လို႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ေအဒီဘီ) ရဲ႕ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။ ဒီအထဲက ေဒၚလာသန္း ၄၀၀၀ ဟာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္က႑၊ စြမ္းအင္ဖူလံုမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ေခတ္မီၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့သြားမွာပါ။ ဒါဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတာေၾကာင့္ သက္ေရာက္တာေတြ ေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ေအဒီဘီရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕အသက္အိုးအိမ္ေတြ၊ အသက္ေမြး၀မ္္းေက်ာင္းေတြ ထိခိုက္ေစတဲ႔ ေရႀကီးမႈ၊ မိုးေခါင္မႈ၊ ပင္လယ္ေရျမင့္မႈ၊ ေရခဲျပင္ေတြ အရည္ေပ်ာ္မႈစတဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ မ်ားျပားလွတဲ႔ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသေလာက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တုံ႔ျပန္္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ေနရာ ဘယ္ေနရာမွ မရွိဘူး” လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ေအဒီဘီ) ရဲ႕ ဥကၠ႒ တာကဲဟိကို နာကာအိုက ေျပာပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြက ၂၀၂၀ ျႏွစ္ကစၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ က်ခံသြားဖို႔ ကတိက၀တ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

More News
Up