ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ျမန္မာတြင္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္မည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (အမ္ပီတီ) နဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဂ် ပန္ကုမၸဏီ ဆူမိတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတ႐ုံ တည္ ေဆာက္သြားမယ္လို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Nikkei သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ “လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုက႑မွာ အထူးသျဖင့္ အလားအလားေကာင္းေတြရွိေနတယ္” လို႔  ဆူမိတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ နာကာမူရာက ေျပာပါတယ္။ ဆူမိတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းဟာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(အမ္ပီတီ)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေကဒီဒီအုိင္ တို႔နဲ႔အတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။ နာကာမူရာက ကီလို၀ပ္ ၁ သန္းထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံစီမံကိန္းျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဆူမိတိုမိုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ က႑မွာ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာမယ့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ရွာေဖြေနတယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဆူမိတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းဟာ ကီလို၀ပ္ ၅ ေသာင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဓာတ္ေငြ႔စက္႐ုံတ႐ုံကို တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ Nikkei သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

More News
Up