အေသခံၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ုိက္သူမ်ား (သတင္းဓာတ္ပုံ)

အသက္ကိုေတာင္ ပဓာနမထားဘဲ ကိုယ္တုိင္႐ုိက္ ဓာတ္ပုံေတြကို စြန္႔စြန္႔စားစား ႐ုိက္ကူးတယ္လို႔ ေျပာရင္ ယုံမွာလား။ လူတကိုယ္ အႀကိဳက္တမ်ိဳးဆိုတဲ့ စကားအတုိင္း ဒီလိုလုပ္တဲ့လူေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို မယုံမရွိပါနဲ႔။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ စြန္႔စြန္႔စားစားနဲ႔ ကိုယ္တိုင္႐ုိက္ ဓာတ္ပုံေတြ ႐ုိက္ကူးဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့သူေတြ ေသဆုံးတာ ၁၂ ဦးရွိသြားပါတယ္။ ၄ ဦးကေတာ့ ငါးမန္းကိုက္လို႔ ေသသြားတယ္လို႔ အေမရိကန္ သတင္းေတြက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီေသဆုံးသူေတြ အမ်ားစုကေတာ့ စြန္႔စြန္႔စားစား ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ယူဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း အျမင့္ကေန က်လို႔၊ ရထားတိုက္လို႔ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသဆုံးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔စြန္႔စားစားနဲ႔ ဘယ္လို ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ယူခဲ့သလဲဆိုတာေတြကို ဓာတ္ပုံေတြမွာ ၾကည့္ရင္ သိသာထင္ရွားပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ - CCTVNews    

More News
Up