အေမရိကန္ ဒီဗီြကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံ႐ုံးက အေရးေပၚေၾကညာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဗြီကံစမ္းမဲဗီဇာ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားေတြကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြနဲ႔ အေမရိကန္ဗီဇာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအမွားေတြကို ျဖန္႔ေဝေနတဲ့ အီးေမးလ္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ဒီေန႔ အေရးေပၚ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဗြီကံစမ္းမဲဗီဇာ အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ဖို႔ ရက္မသတ္မွတ္ရေသးဘူးလို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘယ္၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြဟာ အတုေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပမထားေပမယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာရဲ႕ ဒိုမိန္း အမည္ေနာက္မွာ .gov နဲ႔ဆံုးတဲ့ လိပ္စာမ်ိဳးေတြကပဲ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ဗီဇာ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံ႐ံုးရဲ႕ http://burma.usembassy.gov/visas.html လိပ္စာမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ဒီဗီြ ဗီဇာ ကံစမ္းမဲဟာ အေမရိကန္မွာ ေနထိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ ကမၻာတ၀န္းက လူေတြ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းကေန ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up