အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံျပဳလုပ္

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ေဒသ မြန္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို လူဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၃ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။
ဓာတ္ပံု - ခြန္းတူးတူးေလး  

More News
Up