ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဇယ်ာသီရိ လူထုေဟာေျပာပြဲ (ဓာတ္ပုံ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး လူထုေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္။  

More News
Up