က်ားေပါက္မ်ားကို ေကၽြးေမြးျပဳစုကစားေနသည့္ လူ၀ံ (႐ုပ္သံ)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လို႐ုိင္းနားမွာ လူ၀ံတေကာင္က က်ားေပါက္ေတြနဲ႔ အတူကစား ေကၽြးေမြးျပဳစုေနတဲ့ ႐ုပ္သံဖုိင္က ၾကည့္တဲ့သူေတြကို ၾကည္ႏူးသြားေစပါတယ္။ လူ၀ံက က်ားေပါက္ေတြန႔ဲကစားၿပီး ေန႔တဓူ၀ ေကၽြးေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနတာ သူ႔အတြက္ တာ၀န္တခုလို႔ ဆိုပါတယ္။ မေမာတမ္းမပန္းတမ္း က်ားေပါက္ေတြနဲ႔ ကစားေနတဲ့ လူ၀ံနဲ႔ က်ားေပါက္တုိ႔ အၾကားက ေမတၱာကလည္း အံ့မခန္းျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up