ခႏၶာကိုယ္တြင္ ကြင္းမ်ား ကစားျပၿပီး ဂင္းနစ္စံခ်ိန္သစ္တင္ထားသူ (႐ုပ္သံ)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းကို စာအုပ္ကို အေရာင္းျမႇင့္တင္ဖို႔   ခႏၶာကိုယ္မွာ ကြင္း ၁၆၀ ကို ပတ္ကစားျပကာ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္သစ္တင္ထားတဲ့ မာရာ၀ါ အင္ဗရာဟင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ အသက္ ၃၃ ႏွစ္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား အင္ဗရာဟမ္က ကမာၻ႔စံခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ခ်ိ်ဳးထားသလုိ ေျမာက္ကိုးရီးယားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း သ႐ုပ္ျပသခဲ့ပါတယ္။ ဒီရုပ္သံဖုိင္မွာေတာ့ ကြင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွာ လည့္ပတ္ကစားျပတာကို ႐ုိက္ကူးျပသထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ သူက ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ စကိတ္ကို ကြင္း ၈ ကြင္းနဲ႔ အခ််ိန္အၾကာဆုံး စီးနင္းျပသခဲ့ပါတယ္။ တျခား စံခ်ိန္ ၅ ခုကိုလည္း အင္ဗရာဟမ္က တင္ထားႏုိင္ပါတယ္။

More News
Up