ပုဗၸသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၾကံ့ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံး (ဓာတ္ပံု)

ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ကေန ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး (ၿငိမ္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး)ဦးေဝလြင္ ပုဗၸသီရိၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာင္ကန္ေက်းရြာမွာ စည္း႐ံုးေရးျပဳလုပ္။ ဓာတ္ပံု - ေနၿဖိဳးဝင္း  

More News
Up