သန္လ်င္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ရပ္နားမႈေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား စုပုံ (ဓာတ္ပုံ)

ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြ ေပးေဆာင္ရမယ့္ ဒဏ္ေၾကးတိုးျမႇင့္သတ္မွတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သန္လ်င္ဘတ္စ္ကားေတြ မေျပးဆြဲတာေၾကာင့္ ဘုရားကုန္းနဲ႔ သန္လ်င္ေအာင္ခ်မ္းသာ အလုပ္သမားေတြ စုပုံေနစဥ္။  

More News
Up