ေဒၚစု ကယားျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ ၿပီးဆုံး (ဓာတ္ပံု)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ၃ ရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကယားျပည္နယ္ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ လြိဳင္ေကာ္ ေလဆိပ္ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေန႔လယ္ ၂ နာရီ ေလယာဥ္နဲ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားပါတယ္။ ေကာင္းထက္ေက်ာ္  

More News
Up