မိခင္စိတ္ ခံစားမႈ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ စက္႐ုပ္ (႐ုပ္သံ)

ဒီစက္႐ုပ္ကေတာ့ မိခင္စိတ္ဆုိတဲ့ ခံစားမႈကုိ ယူလာတဲ့ စက္႐ုပ္သစ္ပါ။ ကန္းဘရစ္ခ်္တကၠသုိလ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနက တည္ေဆာက္တဲ့ ဒီမိခင္စက္႐ုပ္ကုိ ေရြ႕လ်ားႏုိင္တဲ့ သားသမီးစက္႐ုပ္ေတြ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ေစခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ အတြင္းပုိင္းမွာ ေမာ္တာေတြ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ပလတ္စတစ္ပုိက္ ၅ ေခ်ာင္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စက္႐ုပ္သားေပါက္ေတြကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ စမ္းသပ္မယ့္ မ်က္ႏွာျပင္တခုေပၚ တင္လုိက္ပါတယ္။ ေကာက္ယူထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သ႐ုပ္ခြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ သူပုံေဖာ္လုိတဲ့ စက္႐ုပ္သားသမီးရဲ႕ ဗီဇစ႐ုိက္ေတြကုိ သြတ္သြင္းေပးပါေတာ့တယ္။ "ဒီလုိနဲ႔ မိခင္စက္႐ုပ္ဟာ စက္႐ုပ္သားသမီး ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး တည္ေဆာက္ေပးရင္း ဒီစက္႐ုပ္ေလးေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ စစ္ေဆးကာ အကယ္၍ ေကာင္းခဲ့ရင္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္အတြက္ ဒီလကၡဏာကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေပးပါတယ္။ အကယ္၍ မေကာင္းခဲ့ရင္ ဖ်က္ပစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိေျပာင္းလဲတုိးတက္တဲ့ ဒီဇုိင္းေတြကုိ ထပ္ကာထပ္ခါ ဖန္းတီးရင္း မိခင္စက္႐ုပ္ဟာ စက္႐ုပ္ကုိယ္ပြားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိးျမႇင့္ေပးပါတယ္။" မၾကာခင္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ မိခင္စက္႐ုပ္ဟာ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ ဆယ္ဆက္ေလာက္ထိ စြမ္းရည္ျမင့္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏုိင္တယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီဇုိင္းပုိင္းကုိ ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ ဆန္းသစ္ေပးတဲ့အတြက္ လူသားဒီဇုိင္နာေတြအဖုိ႔ ေခါင္းစားစရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ "က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ခဲ့သမွ်ထဲမွာ အႀကီးဆုံးစမ္းသပ္မႈတခုပါ။ က်ေနာ္တုိ႔က စက္႐ုပ္ ၅၀၀ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိခင္စက္႐ုပ္က ဘယ္စက္႐ုပ္က ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး သိရေအာင္ စက္႐ုပ္ ၅၀၀ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ စက္႐ုပ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေလးေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားစရာ ဒီဇုိင္းေတြကုိ ေတြ႔လုိက္ရပါေတာ့တယ္။ ဒါေတြက လူသားေတြအဖုိ႔ သိပ္ခက္တဲ့ ဒီဇုိင္းေတြပါ။" ဒီအဖြဲ႔ကေတာ့ တေန႔က်ရင္ ဒီစက္႐ုပ္ဟာ ကားထုတ္လုပ္ငန္းလုိ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးခ်လာႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ "စက္႐ုပ္မွာ ကင္မရာေတြ တပ္ဆင္ၿပီး ကားတစီးစီရဲ႕ ထုတ္လုပ္ပုံကုိ အကဲျဖတ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ထုတ္လုပ္တုန္းမွာ အမွားအယြင္းရွိရင္ေတာင္ ေနာက္ကားေတြက်ေတာ့ အမွားမပါေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္တာေပါ့။ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆုံးကားေတြ ရလာမွာပါ။" သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ အခုလက္ရွိစက္႐ုပ္ရဲ႕ စက္႐ုပ္ငယ္ေတြကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲဖုိ႔ တည္ေဆာက္ဖုိ႔နဲ႔  စမ္းသပ္ဖုိ႔ ၁၀ မိနစ္ အခ်ိန္ယူပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္မွာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔တုပၿပီး အေကာင္းဆုံးစက္႐ုပ္ပုံစံကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တကယ့္စက္႐ုပ္ေတြနဲ႔ စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္သြားမွာပါ။ ခ်ားလ္စ္ဒါ၀င္ ဆုိခဲ့သလုိပဲ အႀကံ့ခုိင္ဆုံးစက္႐ုပ္သာ ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ့ရမွာပဲ မဟုတ္ပါလား။

More News
Up