ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကယားျပည္နယ္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပံု)

အမ်ုဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကယားျပည္နယ္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က လြဳိင္ေကာ္ေလဆိပ္ကို ေရာက္ရွိလာ။ သတင္းဓာတ္ပုံ - ေကာင္းထက္ေက်ာ္

More News
Up