အန္အယ္လ္ဒီ မႏၲေလးတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္နိုင္ေရး လွည့္ၿပီ (ဓာတ္ပံု)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ မႏၲေလးတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္နိုင္ေရး လွည့္ၿပီ ဓာတ္ပံု - ဘႀကီးေအာင္၊ ၿငိမ္းမိုးေနာင္

More News
Up