သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဖိုရမ္ က်င္းပ (ဓာတ္ပံု)

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဖိုရမ္ကို ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI မွာ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ မနက္က ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္ကို အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း တက္ေရာက္ပါတယ္။ ဖိုရမ္မွာ UMFCCI လက္ေအာက္က အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ စတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - Shwe Arkar

More News
Up