အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ရန္ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲရွိေန

အာရွႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SME) ေတြ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာေတြ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာသစ္တစ္ခုက ဆိုပါတယ္။ “အာရွမွာ SME ေပါင္း သန္းခ်ီရွိေပမယ့္ နည္းနည္းပဲ ထုိးေဖာက္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တာပါ။ ဒီလို ထိုးေဖာက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ ပုဂၢလိက ဘ႑ာေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရယ္၊ ေငြေၾကးအရင္းႏွီးရႏိုင္မယ့္ ရင္းျမစ္မ်ိဳးစံုကို လက္လွမ္းမီဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ပိုရဖို႔လိုပါတယ္” လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာဌာန အႀကီးတန္း အႀကံေပး ႏုိရိတာကာအာကာမဆုက ေျပာပါတယ္။ အာရွရဲ႕ SME လုပ္ငန္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့့္ေလ့လာထားတဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ SME ေတြျဖစ္ၿပီး လုပ္သားထုရဲ႕ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခန္႔ထားႏိုင္တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာပဲ SME ေတြကို ေငြေခ်းေပးတာ ေလ်ာ့လာၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရၾကတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ စာရင္းေတြအရ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ SME လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကထက္ တုိးလာပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အိမ္တြင္းလက္မႈလုပ္ငန္းေတြက အမ်ားစုျဖစ္ေနၿပီး အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း ေရာက္လာခဲ့ရင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြ ေတာင့္ခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္တာေတြလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။

//
More News
Up