ဥပေဒ နဲ႔ မညီတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ဒါ မတရားမႈ တခုအေနနဲ႔ သံုးသပ္တယ္ – ဦးေရႊေမာင္ | DVB