အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တရက္လုပ္ခ ၃၆၀၀ က်ပ္ ယေန႔ စတင္ခံစားရမည္

အစိုးရက သတ္မွတ္တဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တရက္လုပ္ခ ၃၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းထားကုုိ ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ခံစားခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏႈန္းထားဟာ ေနရာေဒသနဲ႔ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား မခြဲဘဲ ရၾကမွာပါ။ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ဒီႏႈန္းထားဟာ လုပ္သား ၁၅ ဦးေအာက္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မိသားစုတပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာ အက်ဳံးမ၀င္ဘူးလို႔ ဆိုုပါတယ္။ ဒီသတ္မွတ္ႏႈန္းထားကို မေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ စက္တင္ဘာလမွာ စက္႐ုံပိတ္မယ္ဆိုတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြထံက တကယ္ပိတ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အသံ မထြက္ေတာ့ပဲ ေျပလည္မႈ ရသြားတဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။ ဒီႏႈန္းထားေၾကညာခ်ိန္ဟာ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈနဲ႔အတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ ေနတာေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ သိပ္ထူးျခားမႈမရွိဘူးလို႔  အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္လင္းက ေျပာပါတယ္။

More News
Up