ဆင္ကေလး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ကုိ ေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ)

ေတာဆင္႐ုိင္း ၆ ေကာင္ထဲက ဖမ္းမိတဲ့ ဆင္ကေလးရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဆင္ဖက္ဆိုင္ရာ တိုင္းတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ဝင္းထြဋ္ကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ ႐ုိက္ကူး - အာကာမင္း

More News
Up