ေျမာက္ကုိရီးယား တြင္ မုိးႀကီး ေရလႊမ္းမုိး၊ လူ ၄၀ ေသဆုံး (႐ုပ္သံ) - DVB