၆ ႏွစ္ၾကာ အေမြးမရိတ္သည့္ သင္းကြဲ သိုးကေလး

ရွပ္လို႔အမည္ေပးထားတဲ့ သင္းကြဲသိုးတေကာင္က ၆ႏွစ္ၾကာ သိုးေမြး ရိတ္တာကို ေရွာင္ပုန္းခဲ့ပါတယ္။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွာေနတဲ့ ဒီသိုးေလးက အေမြးရိတ္တာကို မႀကိဳက္သလို အေမြးရိတ္မွာ စိုးတဲ့ အတြက္ ဂူထဲမွာ ထြက္ေျပးေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ပိုင္ရွင္ေတြ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ သိုးဆိုတာေတာင္ ေျပာဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူ႔ အေမြးေတြ ရိတ္လုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အေမြးေတြဟာ အမ်ိဳးသား ၂၀ အတြက္ အ၀တ္အစား ခ်ဳပ္လို႔ရပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ - www.sunnyskyz.com  

More News
Up