ေတာဆင္႐ိုင္း ၆ ေကာင္ကို လိုက္လံဖမ္းဆီး (႐ုပ္သံ)

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေတာင္ဆင္ ၅ ေကာင္ကုိ ဆင္ဖမ္းဆီးေရးအဖြဲ႔ေတြ ဆင္ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ သဘာဝသားရဲတိရစၦာန္ခ်စ္သူနဲ႔ ေက်းရြားသားေတြ လိုက္ရွာေပမယ့္ တေန႔ကုန္မေတြ႔ဘဲ ညေန ၅ ခြဲခန္႔ေလာက္မွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အေနာက္ဘက္ ၅ မိုင္ေလာက္အကြာ လွ်ဳိထဲမွာ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ မူလက ေတာဆင္႐ုိင္း ၆ ေကာင္ရွိၿပီး အရပ္ ၆ ေပေလာက္ရွိတဲ့ ဆင္အငယ္တေကာင္မွာ တူရႊင္းေတာင္တန္းမွာ ေရွ႕ေျခေထာက္နဲ႔ ႏွာေမာင္းမွာ ဒဏ္ရာရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မလိုက္ႏိုင္ပဲက်န္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဆင္အုပ္ဟာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ လြန္ပင္ကုန္းရြာအေနာက္ဖက္ ၁ မိုင္ခြဲခန္႔အကြာ လွ်ဳိအတြင္း ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ဆင္မ်ားကေတာ့ ျငိမ္သက္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာကေတာ့ နတ္ေမာက္ဖက္ကို ဆင္မ်ားဦးတည္သြားလာႏိုင္ဖို႔ ဆင္ယဥ္ ၃ ေကာင္ကို ေစာင့္ေနပါတယ္။ ေတာဆင္အုပ္အား သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား အနီးကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ရိုက္ကူး - အာကာမင္း

More News
Up