မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (ဓာတ္ပုံ)

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ရက္အဖြဲ႔နဲ႔ International Foundation for Electoral Systems တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ မည္ကဲ့သို႔ ရွိသင့္သည္ဆုိတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတခုကို ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္း စႏၵာၿမိဳင္ကြန္ဒုိမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံု - MERIN  

More News
Up