စပါးႀကီးေႁမြ သားေကာင္ကို ဘယ္လုိဖမ္း (႐ုပ္သံ) - DVB