ရဲဌာန၊ တရား႐ုံးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ယံုၾကည္မႈ အနည္းဆံုးဟုဆုိ

ျမန္မာေတြဟာ ရဲဌာန၊ တရား႐ုံးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ယံုၾကည္မႈအနည္းဆံုးလို႔ လူမႈစစ္တမ္းတခုက ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒီလူမႈစစ္တမ္းကို ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းနဲ႔ ထိုင္၀မ္အေျခစိုက္ အာရွ ဘာ႐ုိမီတာ ဆာေဗးတို႔ ဇန္န၀ါရီကေန မတ္လအထိ ပူးေပါင္းေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔တာပါ။ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ေလာက္ကို ေမးျမန္းခဲ့တာမွာ ရဲဌာနကို ယံုၾကည္သူ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တရား႐ုံးကို ယံုၾကည္သူ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ယံုၾကည္သူ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတာပါ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထဲမွာလည္း ျမန္မာဟာ ရဲဌာနနဲ႔ တရားစီရင္ေရးကို ယံုၾကည္ၾကတာ အနည္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကို ယံုၾကည္တာမွာေတာ့့ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနေပမယ့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ လူယံုၾကည္မႈအမ်ားဆံုး ရတာကေတာ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားျဖစ္ၿပီး ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ သမၼတကေတာ့ လူဦးေရရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ယုံၾကည္ခံရၿပီး ဒုတိယေနရာ လိုက္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာေတြဟာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာလည္း ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးၾကတယ္လို႔ စစ္တမ္းရလဒ္က ဆိုပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားေဒသေတြ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၆ ၿမိဳ႕မွာ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေမးျမန္းေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up