စင္စင္နာတီ မာစတာဖလား တင္းနစ္ ဗုိလ္လုပြဲ ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒရာ ဗုိလ္စြဲ - DVB