ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အုိင္စီအဖြဲ႔ ရန္ပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ (ဓာတ္ပုံ)

အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးစီးၿပီး အုိင္စီအဖြဲ႔ရဲ႕ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ ရန္ပုံေငြ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကုိ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ုံမွာ ျပဳလုပ္စဥ္။  

More News
Up