ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္ (ဓာတ္ပံု)

အမ်ဳိးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ရန္ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကို ၾသဂုုတ္လ ၂၁ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက ေရာက္ရွိလာၿပီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ႔ ေဒသခံေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ "က်မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ၅ ႏွစ္သား ဒီမိုကေရစီဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ေမြးကင္းစ အရြယ္က မတက္လာလဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီအာဟာရ မျပည့္ဝလို႔ပါ" လိုု႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
သတင္းဓာတ္ပုုံ - ေကာင္းထက္ေက်ာ္

More News
Up