ဟသၤာတလယ္သမားမ်ား လယ္ယာေျမေလွ်ာ္ေၾကးရရွိေရး ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပုံ)

ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ကြင္းျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ေျမဧကေပါင္း (၅၆၆)ဧက ေက်ာ္ နစ္နာဆံုးရံႈး၍ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္အညီ ေလွ်ာ္ေၾကးရရွိေရးအတြက္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ေဒသခံေတာင္သူ ႏွစ္ရာနီးပါးက တရားဝင္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ကြင္း ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ားအား ေျမယာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ေျမယာဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္တဲ့ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ရရွိေရး၊ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္ အခ်ိန္မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မေပးသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးေရး အခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေႂကြးေၾကာ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕ကြင္း ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းသည္ ငဝန္ျမစ္မွ ေရကို စုပ္ယူ၍ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက (၉ဝဝဝ)အား ေရေပးေဝရန္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၁ အုပ္စုမွ ေတာင္သူ (၆ဝ၅)ဦး ၏ ဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ လယ္ေျမ(၅၆၆.၈၃ ဧက)အတြက္ သီးႏွံႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး အျဖစ္ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၁၂၂၂၇.၅၈) အား ေပးေလ်ာ္ႏိုင္ရန္ အထက္အဆင့္ဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းရွိ အသံုးမျပဳေသာ လယ္ေျမဧက (၂.၁ဝ ဧက)အား ေရအရင္းအျမစ္အသံုးခ်ေရးဦးစီးဌာနမွ ေတာင္သူ(၃)ဦးထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးပါေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ၿမိဳ႕ကြင္း ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ ေတာင္သူမ်ားမွ အကူအညီ ေတာင္းခံ၍ ဟသၤာတၿမိဳ႕ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔မွ ဝန္းရံကူညီမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ား နစ္နာမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ဆက္လက္အကူအညီ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္စဥ္ (၁ဝ/၂ဝ၁၅) ျဖင့္ ဦးပါရဲဘုရားမုခ္ဦးေရွ႕မွ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ စတင္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တရုတ္ေက်ာင္းလမ္း၊ အားကာလမ္း၊ ေရႊေစတီလမ္းတို႔သို႔ စီတန္းလွည့္လည္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေရွ႕တြင္ ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။ သတင္း - ျပည့္ၿဖိဳး (iCJ) ဓာတ္ပုံ - သန္းထုိက္ျမင့္ (Hrdp)  

More News
Up