ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပုိင္း (႐ုပ္သံ)

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕မေရာက္မီ ၁ မိုင္ ေက်ာ္ေလာက္အလိုမွာ လမ္းပုိင္း ဆုိးရြားစြာ ပ်က္ဆီးေနတာေၾကာင့္ ဖလမ္း-ဟားခါး-ထန္တလန္တုိ႔ကုိသြားမယ့္ ရိကၡာပို႔ကားေတြ အခက္ႀကံဳေနပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ဟားခါး၊ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ ပလက္၀၊ မတူပီ စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေရႀကီးေျမၿပိဳၿပီး ကူးသန္းသြားလာေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္  စားနပ္ရိကၡာအကူအညီေတြ လုိအပ္ေနတာပါ။ ရိုုက္ကူး - ေဘာ့စကို  

More News
Up