ေရေဘးသင့္ သူမ်ားအတြက္ ပန္းခ်ီ ျပပြဲ (ဓာတ္ပုံ)

ေရေဘးသင့္ေဒသမွ ျပည္သူေတြအတြက္ လႉဒါန္းႏိုင္ဖုိ႔ ပန္းခ်ီ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၅၀ ရဲ႕ ပန္းခ်ီကား ၁၇၁ ကားကုိ မႏၱေလး ေတာင္ေျခပန္းခ်ီျပခန္းမွာ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - အိမ္ခိုင္ၿမဲ  

More News
Up