တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တီယန္ဂ်င္း ေပါက္ကြဲမႈ (႐ုပ္သံ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တီယန္ဂ်င္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ ေပါက္ကြဲမႈကို ဒီေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ သိပ္မကြာတဲ့ေနရာကေန ႐ုိက္ယူထားတဲ့ ႐ုပ္သံကို အေပ်ာ္တမ္း ႐ုိက္ကူးေရးသမားေတြက ယူက်ဴေပၚတင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီ႐ုပ္သံကို ရိုက္ကူးတဲ့သူေတြက ၃၃ ထပ္တုိက္ေပၚမွာ ေရာက္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါက္ကြဲမႈကို ျမင္ေတြ႔ရခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ၾကယ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းပစ္ခတ္ေနတယ္လို႔ တင္ရတဲ့အေၾကာင္း၊ ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ၃၃ ထပ္ေပၚကေန ေျပးဆင္းခဲ့သလို ေနာက္ပိုင္းမွာ မီးေတြလည္း အေမွာင္က်သြားတဲ့ အေျခအေနကို ႐ုိက္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up