ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔ အလႉေငြေကာက္ခံ (ဓာတ္ပုံ)

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ MorningStars ID Tgi အဖြဲ႔မွာ ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းကေလးမ်ားနဲ႔ မိဘမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေရေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလႉေငြမ်ားကို ထည့္၀င္ ေကာက္ခံၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - သန္းႏြယ္ေအာင္  

More News
Up