သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျမင္ကြင္းမ်ား (ဓာတ္ပံု)

ဧရာ၀တီတုုိင္း သာေပါင္းၿမဳိ႕နယ္ ေရႀကီး ေနမႈ ျမင္ကြင္းမ်ားကုုိ ၾသဂုုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ရစဥ္။

More News
Up