ေတာင္သမန္အင္းႀကီးအတြင္း ငါးမ်ား ေသဆံုးမႈ ထပ္မံျဖစ္ပြား (႐ုပ္သံ)

မႏၱေလးၿမိဳ႕ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သမန္အင္းႀကီးအတြင္း စက္မႈဇုန္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္တဲ့ ေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီက  ငါးအေျမာက္အမ်ား ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္သမန္အင္းမွာ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာက တႀကိမ္၊  ၂၀၁၅ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္က တႀကိမ္ ၂၉ ရက္က တႀကိမ္၊ ေမလက တႀကိမ္ ငါးေတြ အစုလိုက္ အၿပံဳလုိက္ ေသဆံုးတာျဖစ္ၿပီး အခုတႀကိမ္နဲ႔ဆိုရင္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ငါးေတြ ေသဆံုးတာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး - ရဲလင္းေအာင္

More News
Up