ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ၾသစေၾတးလ်အစုိးရမွ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ပစၥည္းမ်ား ရန္ကုုန္ေလဆိပ္ ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပုံ)

ဓာတ္ပံုု - ေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း  

More News
Up