မေလးရွား တြင္ ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၃ ဦးေသဆံုး - DVB